Tags

, , , , , , , , ,

1. Înscrisă de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului – Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice internaţionale „Zilele Academice Arădene” ajunse la a XXII-a ediţie, care marchează 22 de ani de existenţă, sunt un fericit moment de bilanţ ştiinţific, prin care se confirmă statutul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad de promotoare a calităţii academice în educaţie şi cercetare ştiinţifică.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitate cu calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, acordat în 2009 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată la nivel european; este membră a Asociaţiei Universităţilor Europene – EUA, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice, Alianţei Universităţilor pentru Democraţie şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei.
Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene – E.U.A., Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Tanscarpatice, Consorţiul European „Carol Magnus” şi deţine vicepreşedinţia Federeaţiei Europene a Şcolilor – F.E.D.E., organism participativ al Consiliului Europei.
Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, competitivă şi multiculturală desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA, Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „ Fr. Schiller”.
Cercetarea ştiinţifică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are la ora actuală un institut de cercetare la nivel european – Institutul de Ştiinţe ale Vieţii în cadrul căreia sunt abordate cercetări de vârf interdisciplinare în consorţii naţionale, internaţionale şi un număr de 6 reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale.
Existenţa Şcolii doctorale şi postdoctorale finanţate prin Programele Uniunii Europene constituie un stimulent al cercetării ştiinţifice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Principiul strategic al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ca universitate comunitară, constă în pregătirea forţei de muncă în concordanţă cu dezvoltarea economică a Judeţului Arad şi a ţării noastre.


Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are o contribuţie directă la dezvoltarea euroregiunii, având în derulare un număr mare de proiecte de cooperare transfrontalieră România – Ungaria finanţate din fonduri europene şi cooperări bilaterale cu un număr mare de universităţi şi instituţii de cercetare.
Noua şi tânăra conducere a Universităţii, aleasă în această primăvară pentru următorii patru ani, având ca Rector pe Doamna Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, are toate competenţele academice pentru a continua şi promova calitatea în educaţie şi cercetarea ştiinţifică.

2. DELEGAŢII ACADEMICE DIN STRĂINĂTATE CARE ONOREAZĂ EDIŢIA ANIVERSARĂ A „ZILELOR ACADEMICE ARĂDENE”

 • Consulatul României la Szeged
 • Universitatea Szent Istvan Godollo
 • Universitatea “Matej Bel” din Banska Bystrica, Slovacia
 • Universitatea din Debrecen, Ungaria
 • Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Universitatea D’Aix Marseille, Franţa
 • Universitatea Rostok, Germania
 • Universitatea Szent Istvan, Ungaria
 • Spitalul Clemens, Germania
 • Institutul Hanau, Germania
 • Institutul de Ictologie, Acvacultură şi Irigaţie, Szarvas

3. Spicuiri din Programul manifestărilor

Vineri, 18.05.2012
Ora 9:00 – Te-Deum şi depuneri de coroane la Monumentul marelui corifeu al Unirii, VASILE GOLDIŞ – 150 de ani de la naştere; slujbă oficiată de Preasfinţia Sa, Conf. Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop – Arhiepiscopia Aradului
Ora 10:00 Deschiderea oficială a Zilelor Academice Arădene, Ediţia a XXII-a, Aula Magna Universitaria, Campus Universitar “Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 86, Arad
Lucrări știinţifice prezentate în plen:
* ”Vasile Goldiș – părintele naţiunii române – 150 de ani de la naștere”, prezintă: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, Președintele Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

* ”Sistemul de educaţie academică prin prisma conferinţei ministeriale Bologna de la București (26-27 aprilie 2012)”, prezintă: Prof.univ.dr. Coralia Cotoraci, Rectorul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad)

* ”Concepţia europeană despre guvernanţa economică”, prezintă Prof. univ. dr. Silviu Cerna (Universitatea de Vest din Timișoara)

* ”George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel – 100 de ani de la naştere”, prezintă: dr. Ciprian Valentin Mihali (Institutul de Științe ale Vieții, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad)
Pe întreg parcursul Zilelor Academice se vor desfăşura sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale pe facultăţi până duminică 20 mai, conform programului anexat.
4. Comunicări ştiinţifice internaţionale:
* Colocviu Internaţional: Traductologia: Ştiinţă a comunicării lingvistice şi culturale transfrontaliere – Aula „Ştefan Cicio Pop” – 18.05.2012, orele 14,00.
Suntem onoraţi de prezenţa unei delegaţii franceze, conduse de prof. univ. dr. Gilles Bardy de la Centrul de Cercetări al Limbilor Romanice din cadrul Universităţii Aix Marseille din Franţa. Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad are un parteneriat foarte activ cu Universităţile franceze din Marseille şi Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, privind activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor umaniste, cât şi în plan editorial.
Chiar în aceste zile au apărut două volume ale Universităţii noastre la prestigioasa editură CIRRMI, a Universităţii din Sorbona Paris 3.
Alături de delegaţia franceză participă profesori universitari şi cercetători ştiinţifici din Germania, Slovacia, Ungaria şi Serbia.
5. Asociaţia Absolvenţior UVVG Alumni, prezentă la acţiunile aniversare.
Întâlnire informală: „Curricula academică şi traiectul profesional al absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad” –  ediţia a III-a, organizată de Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (ALUMNI), Complex Universitar Macea – Complexul Universitar Macea, orele 1900
Asociaţia Alumni cuprinde personalităţi publice şi private de notorietate în comunităţile locale: prefecţi, preşedinţi de Consilii Judeţene, primari, judecători, directori de instituţii, cadre universitare, parlamentari etc. Asociaţia şi-a propus implicarea în acţiuni de promovare a imaginii Universităţii la nivel naţional şi internaţional.
6.Masă rotundă ”E.L.S.A. – Promotor al formării profesioniştilor în domeniul ştiinţelor juridice”, Asociaţia ”European Law Students’ Association”, Complex Universitar Macea – orele 19,00
7. Cupa Universităţii – Ediţia a VIII-a, pentru elevi şi studenţi, Str. Praporgescu, Nr. 1-3, Arad
Universitatea noastră va organiza în zilele de 19-20 mai, la bazele noastre sportive, competiţii sportive de cros, fotbal, volei şi tenis, iar câştigătorii vor primii cupe, medalii, diplome şi tricouri cu inscripţionarea UVVG ARAD.
II. UVVG a găzduit Lucrările de absolvire a celei de-a doua serii a Şcolii Postdoctorale de Biodiversitate, Şcoală Postdoctorală în colaborare cu Academiei Române, cu finanţare directă prin Uniunea Europeană
Sala de conferinţe din Campusul Universitar „Vasile Goldiş” a găzduit, în data de 11.05.2012, Lucrările de absolvire a celei de-a doua serii a Şcolii Postdoctorale pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogeneze, şcoală postdoctorală din cadrul Academiei Române, cu finanţare directă prin Uniunea Europeană, care are o filială la Universitatea noastră.
Comisia a fost prezidată de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul fondator şi preşedinte al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, alături de care s-au aflat distinşi profesori şi cercetători: vicepreşedinte Acad. dr. Alexandru T. BOGDAN, membri prof. univ. dr. Dorina Cachiţă, prof. univ. dr. Anca Hermenean, conf. uinv. dr. Violeta Turcuş, Ing. dr.  Ioan Surdu, invitaţi prof. univ. dr. Ioan Vintilă, prof. univ. dr. Nicolae Păcală şi Prof. univ. dr. Marian Bura.
Anul trecut a absolvit seria I, în condiţii foarte bune, iar în data de 11.05.2012 au fost susţinute lucrări de cercetare ştiinţifică postdoctorală foarte bine documentate.
III. Lansarea lucrării „Geografia mediului” – autori Aurel Ardelean, Octavian Mândruţ
Prezenta lucrare de geografia mediului constituie un curs universitar destinat oricărui student din domeniul geografiei, al profilurilor de formare pe care le are aceasta (geografie, ştiinţa mediului, geografia turismului, planificare teritorială) şi, în general, pentru orice student din alte domenii, interesat de problematica mediului.
În perioada 1974 – 1982 a existat un interes major pentru activităţi referitoare la mediu, ecologie şi protecţia naturii. În judeţul Arad au fost organizate activităţi sistematice (de 2 – 3 ori pe an) cu profesori de geografie şi de biologie, multe în spaţii cu mediu natural generos, care au creat o percepţie constructivă asupra rolului cadrelor didactice în acest domeniu.
Introducerea în învăţământul preuniversitar a geografiei mediului, în anul 1978, s-a bazat pe o programă elaborată în perioada respectivă, cu o tematică şi filozofie asemănătoare prezentului curs. Autorii programei (Dumitru Cojocaru, inspector general în Ministerul Învăţământului, geograf şi responsabil în învăţământul liceal cu mai multe probleme, inclusiv geografia, Octavian Mândruţ, de la Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Alexandru Costa, Institutul de Perfecţionare a Personalului Didactic şi Aurel Ardelean, inspector la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad) au imprimat acesteia o structură corespunzătoare momentului respectiv. Consultarea specialiştilor în domeniu din acea perioadă (Victor Tufescu, Grigore Posea, Alexandru Roşu, Maria Stănescu, pe atunci adjunct al ministrului) a asigurat un nivel adecvat al acesteia.
Introducerea unei ore de geografie în clasa a XI-a pentru întreaga generaţie de elevi, pentru studierea geografiei mediului, a reprezentat o speranţă în creşterea utilităţii geografiei ca disciplină educaţională şi ca domeniu de interes major pentru mediul înconjurător.
Pe baza acestei programe a fost realizat un manual de „Geografia mediului înconjurător” (autori Victor Tufescu, Grigore Posea, Aurel Ardelean), apărut la E.D.P., în 1977, cu o utilizare îndelungată (între 1977 – 2001) şi tradus în limbile maghiară şi germană. Păstrarea manualului în această formă pentru tot acest interval de timp (fără a fi revizuită programa) a contribuit la conservarea opţiunii iniţiale, deşi între timp geografia mediului evoluase sensibil. Ofertarea unor instrumente metodologice profesorilor de geografie (realizate de Aurel Ardelean, Dumitru Cojocaru şi Octavian Mândruţ) a încercat să implementeze programa şi manualul şcolar.
În momentul respectiv (1978), introducerea acestei discipline şcolare şi a manualului corespunzător au reprezentat un unicat, cel puţin la nivel european.
În acelaşi timp, apariţia unor lucrări teoretice deosebite în domeniul ecologiei şi a unor lucrări de biogeografie, atât la nivel internaţional, cât şi în ţara noastră, au impulsionat educaţia prin geografie în spiritul mediului înconjurător.
Geografia mediului reprezintă un domeniu cu tradiţii în cercetarea geografică a planetei noastre. În orice situaţie şi domeniu de investigaţie, analiza elementelor înconjurătoare (naturale şi umane) care influenţează societatea omenească a reprezentat o preocupare centrală.
Indiferent dacă a avut o predominantă tematică pentru analiza peisajelor (lanşaftologie), pentru mediu, regiuni, sau diferite componente „liniare” (reţeaua hidrografică, tipurile de relief, aşezările urbane etc.), geografia s-a preocupat de investigarea unor componente şi fenomene suficient de aprofundate pentru a identifica modalităţile prin care fiecare dintre acestea şi ansamblurile lor influenţează activitatea umană.
Există trei domenii, cu o anumită independenţă provenite din ştiinţe diferite, care îşi propun să analizeze aceste raporturi: geografia mediului, ecologia, biogeografie. Opţiunea pentru o anumită disciplină (dintre cele menţionate anterior) este esenţială în înţelegerea şi definirea specificului fiecăreia.
Viziunea ecologică pune în centrul atenţiei nivelurile supraindividuale de organizare a materiei vii (populaţii, biocenoze şi biomuri). Elementele mediului înconjurător sunt analizate din punctul de vedere al felului în care influenţează aceste niveluri subordonate ale biosferei. Există însă şi discipline ale biologiei care vizează în mod direct o anumită componentă (de exemplu ecologie umană, ecologie urbană).
Viziunea biogeografică acordă o atenţie deosebită repartiţiei teritoriale a sistemelor vegetale (geobotanică) şi animale (zoogeografie), sau a sistemelor integrate de plante şi animale (biogeografie).  Componenta principală în acest caz este repartiţia teritorială a diferitelor specii (dar şi a unor populaţii, biocenoze, biotopuri sau biomuri); se apropie foarte mult de dimensiunea ecologică a repartiţiei vieţuitoarelor, fără a fi identică cu aceasta. Biogeografia este considerată parte a geografiei, dar se limitează uneori să preia din domeniul biologiei elementele ilustrative şi de exemplificare.
Viziunea geografică (concretizată prin geografia mediului) pune pe primul plan raporturile globale dintre mediu şi societatea omenească, în ansamblul acestora, dar şi în situaţiile concrete de scară, de la dimensiunile planetei, prin trepte regionale intermediare, până la dimensiunile siturilor şi ale localităţilor. Viziunea geografică este foarte bine conturată, deoarece derivă din caracteristicile geografiei ca ştiinţă, atât a naturii (prin geografie fizică), cât şi a societăţii omeneşti (prin geografia umană). Interacţiunea dintre natură şi societate la nivel global a reprezentat preocuparea constantă a geografiei de-a lungul timpului şi elementul ei de integrare într-o singură ştiinţă, geografia. Elementele teoretice ale acestei interacţiuni le oferă geografia generală. Aceasta este cea mai apropiată ca accepţie de geografia mediului, fără a i se substitui, deoarece geografia generală studiază interacţiunea globală la nivel teoretic (dar şi cu elemente rezultate din dimensiunea concretă), iar geografia mediului studiază predominant elemente concrete, dar induce adevăruri teoretice ale acestei interacţiuni.
Lucrarea de faţă reprezintă concretizarea acestei viziuni geografice. Ea pune accentul pe multitudinea de factori care acţionează asupra societăţii omeneşti (denumiţi factori geoecologici), pe diversitatea de sisteme şi structuri (tipuri de relaţii, tipuri de medii), la nivel global, pe anumite trepte regionale şi la nivel local.
IV. Lansarea lucrării – GEOGRAFIA UNIUNII EUROPENE – autor OCTAVIAN MÂNDRUŢ
Realizarea unei lucrări destinate geografiei Uniunii Europene reprezintă o încercare importantă, de natură ştiinţifică, cu efecte educaţionale, consacrată Uniunii Europene şi contextualizării României în cadrul acesteia.
Tipărirea acestei lucrări consacrate Uniunii Europene este în concordanţă cu aspiraţiile europene ale Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad, o entitate de învăţământ superior destinat pregătirii absolvenţilor pentru mileniul III. Diferitele facultăţi ale universităţii (printre care, îndeosebi, Facultatea de Medicină) au în prezent studenţi străini, care se pregătesc pentru o carieră europeană sau internaţională. Din această perspectivă, vocaţia europeană a universităţii noastre este subliniată şi prin iniţiative constructive privind deschiderea europeană a procesului educaţional subliniat, printre altele şi prin prezenta carte, care oferă bazele geografice ale înţelegerii integrării europene.
Această lucrare are caracteristicile unei abordări teoretice şi de cercetare, prin sintetizarea unui număr mare de date referitoare la această problemă. Este deosebit de semnificativ să remarcăm că aceste date sunt prezentate într-o formă sintetică, intuitivă şi deosebit de sugestivă.
Ea oferă o imagine asupra bazelor geografice ale integrării europene. În contextul liberalizării pieţei forţei de muncă, cunoştinţe elementare de geografie a ţărilor din U.E. sunt deosebit de necesare.
În al doilea rând, lucrarea reprezintă un model de curs universitar (pentru un semestru), destinat studenţilor din diferite facultăţi, profiluri şi chiar din diferite universităţi.
După câte ştim, este prima lucrare de acest fel, destinată studenţilor şi publicului larg, cu această tematică. Ea poate fi utilizată în domenii foarte diferite: ştiinţe economice, ştiinţe politice şi administrative, istorie, limbi străine, ştiinţele educaţiei, geografie, ecologie şi protecţia mediului etc.
În mod deosebit este foarte utilă studenţilor din domeniul geografiei, inclusiv pentru cei din profilul de geografia turismului. În acest fel, studenţii vin în contact cu o problematică geografică diversă, dar elementară (în sensul datelor strict necesare de informare), cu problematica geografică a Uniunii Europene.
Prezenta lucrare (în acelaşi timp destinată informării publicului, cât şi studenţilor) cuprinde următoarele grupe de probleme:
– prezentarea geografică generală a Europei; această prezentare cuprinde caracteristicile fizico-geografice comune întregului teritoriu european (relief, climă, hidrografie, vegetaţie, unităţi geoecologice), elemente de geografie umană (populaţie, aşezări, resurse, economie) şi principalele diviziuni regionale;
– prezentarea geografică şi economică a Uniunii Europene; aceasta cuprinde caracteristicile de geografie umană şi îndeosebi de natură economică ale întregului teritoriu al Uniunii Europene, considerat ca un ansamblu cu o anumită omogenitate;
– prezentarea statelor Uniunii Europene; această prezentare cuprinde, pentru fiecare stat, o serie de date generale, caracterizarea geografică, elemente de geografie politică şi geopolitică, relaţiile fiecărui stat cu Uniunea Europeană şi legăturile cu ţara noastră;
– precizarea poziţiei şi a rolului U.E. în lumea contemporană; acest capitol evidenţiază caracteristicile Uniunii Europene în contextul lumii contemporane, în procesul de globalizare, identificându-se elementele de oportunitate în dezvoltarea societăţii contemporane;
– un capitol special este consacrat situaţiei României în contextul aderării la Uniunea Europeană, evidenţiindu-se reperele geografice fundamentale rezultate din această aderare.
Lucrarea cuprinde anexe statistice, demografice şi economice privind elementele semnificative ale Uniunii Europene.
Există substanţiale referiri asupra potenţialului turistic al diferitelor regiuni şi ţări, în cadrul fiecărei probleme principale abordate, astfel încât acestea reuşesc să construiască şi o imagine „turistică” a Uniunii Europene.
Considerăm că este o realizare deosebită, care evidenţiază posibilităţile universităţii noastre de a aborda în premieră domenii inovative, de mare interes educaţional şi informaţional.

RECTOR FONDATOR,
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN,
Preşedintele UVVG