Despre Noi

Liga Studenţilor UVVG (pe scurt, L.S. U.V.V.G.) este o organizație studențească care activează la nivelul intregii universități, reprezintă și apără drepturilor studenților, organizează proiecte și activități studențești pe o gamă largă de profiluri.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Decretului nr. 31/ 1954 privitoare la persoanele fizice şi persoanele juridice, s-a constituit Organizaţia Studenţească Vasile Goldiş, conform sentinţei civile nr. 29/30.01.1998, ulterior “LIGA STUDENŢILOR UVVG” conform sentinţei civile, dosar nr. 4783/55/2013, creată pentru a apăra şi promova drepturile şi interesele studenţilor din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de care dispune.

Logo Liga Studentilor UVVG

Scopul principal al Ligii este reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor academice, profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, elaborarea, desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii, educării studenţilor şi altor categorii de tineri, prin reprezentanţii săi în diferitele foruri, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea învăţământului românesc.

Pot deveni membri ai L.S. U.V.V.G. orice student care este înmatriculat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, indiferent de forma de învăţământ, vârstă, naţionalitate, sex, rasă, religie, aparteneţă politică, etc.

Toţi membrii L.S. U.V.V.G. sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Ligă.

1 thought on “Despre Noi”

  1. goguflorincatalin said:

    Sunteti minunati ! :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s